Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VIII (Đồng Bằng sông Cửu Long) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp và không khai mạc. Triển lãm trưng bày 406 tác phẩm của 278 tác giả. Trong đó 128 tác phẩm của 76 tác giả là hội viên Trung ương và 278 tác phẩm của 202 tác giả là hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 08 Giải: 1 Giải A, 1 Giải B, 2 Giải C và 4 Giải Khuyến khích. Sau đó Giải A lên Giải Ba Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2019.

Hà Phước Duy (Long An) – Ngày bình yên. Sơn dầu. 100×180. 2020. Giải A

 

Lê Duy (Tiền Giang) – Một góc đồng bằng. Sơn dầu. 100×140. 2020. Giải B

 

Lại Lâm Tùng (Cà Mau) – Năng lượng từ U Minh. Bút sắt. 160×110. 2020. Giải C

 

Châu Hoàng Trọng (Đồng Tháp) – Chiều Đồng Tháp Mười. Sơn khắc. 130c160. 2019. Giải C

 

Lê Mạnh Hà (Đồng Tháp) – Mùa vàng. Khắc gỗ. 90×140. 2019. Giải Khuyến khích

 

Nguyễn Hoàng Măng (Cà Mau) – Bãi bồi đất Mũi. Sơn mài. 100×140. 2020. Giải Khuyến khích

 

Trần Hoàng Thanh (Bạc Liêu) – Mơ. Composite. 60×120. 2020. Giải Khuyến khích

 

Trần Minh Thít (Vĩnh Long) – Xây cầu Măng Thít. Sơn dầu. 100×140. 2020. Giải Khuyến khích