Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 25 năm 2020

 
Triển lãm tổ chức tại tỉnh Đắk Nông và không khai mạc. Triển lãm trưng bày 315 tác phẩm của 218 tác giả. Trong đó 114 tác phẩm của 61 tác giả là hội viên Trung ương và 201 tác phẩm của 157 tác giả là hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 8 giải: 1 Giải A, 2 Giải B, 2 Giải C và 5 Giải Khuyến khích.
Nguyễn Hoài Huyền Vũ (Bình Dương) – Đô thị mới Gỗ. 195x75x80. 2020. Giải A
Lê Thanh Tùng (Bình Dương) – Thiếu nữ đánh đu Đồng. H=90. 2020. Giải B
Nguyễn Tấn Công (Bình Dương) – Cầu Sông Bé. Sơn mài. 80×120. 2020. Giải B
Huỳnh Hường (Bình Phước) – Nương tựa 6. Sơn mài. 120×200. 2020. Giải C
Nguyễn Công Văn (Ninh Thuận) – Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc Sơn. dầu. 132×126. 2020. Giải C
Trần Đình Thắng (Đồng Nai) – Đô thị 3. Hàn kim loại 65x80x120. 2020. Giải Khuyến khích 
Nguyễn Văn Hoàn (Đắk Nông) – Nắng biên thùy, Acrylic, 120×160, 2020, Giải Khuyến khích 
Nguyễn Xuân Hải (Đắk Nông) – “Núi lửa hang động Krông Nô”. Sơn dầu. 120×170. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Lê Quang Thỉ (Bình Phước) – Nơi tuyến đầu tổ quốc. Sơn dầu. 120×140 2020. Giải Khuyến khích