Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP.Hồ Chí Minh) lần thứ 25 năm 20

Triển lãm không tổ chức khai mạc do dịch COVID-19. Triển lãm trưng bày 183 tác phẩm của 133 tác giả. Trong đó 108 tác phẩm của 77 hội viên Trung ương và 75 tác phẩm của 56 tác giả chưa là hội viên. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 12 Giải:  1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 6 Giải Khuyến khích.

Lâm Chí Trung (TP.HCM) – Những đồi nhà kính. Sơn mài. 120×160. 2020. Giải  A

 

Nguyễn Viết Thanh (TP.HCM) – Nguyệt thực. Sơn dầu. 90×106. 2020. Giải B

 

Trần Văn Bình (TP.HCM) – Mạch sống đô thị. Sắt hàn. 160x80x60. 2020. Giải B

 

Nguyễn Thị Tố Uyên (TP.HCM) – Mùa xuân đã đến bên em. Khắc gỗ. 55×65. 2020. Giải C

 

Lê Quốc Tiến (TP.HCM) – Tuổi hồng. Đá. 60x60x70. 2020. Giải C

 

Nguyễn Đăng Khoát (TP.HCM) – Chợ quê. Lụa. 80×160. 2019. Giải C

 

Lâm Thanh (TP.HCM) – Thiếu nữ. Lụa. 65×117. 2020. Giải Khuyến khích

 

Phan Đình Phúc (trẻ) (TP.HCM) – Mây di sản. Tổng hợp. 115×200. 2020. Giải khuyến khích

 

Đỗ Đình Miền (TP.HCM) – Đốt đồng. Sơn mài. 97×112 .2020. Giải Khuyến khích  

 

Nguyễn Ngọc Đan (TP.HCM) – Hãy kể tôi nghe về bầu trời. Tổng hợp. 152×192. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Vĩnh Đô (TP.HCM) – Trí tuệ nhân tạo. Inox – nhôm 90x40x40. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Nguyễn Anh Đào (TP.HCM) – Đêm trăng. Sơn mài. 90×120. 2020. Giải Khuyến khích