Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018

Hội Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các Tỉnh, Thành đăng cai và 63 Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 23 năm 2018 nhằm giới thiệu những Tác phẩm mới sáng tác của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương và chưa Hội viên để đưa Mỹ thuật đến với công chúng rộng rãi. Triển lãm cũng là hành động thiết thực của giới Mỹ thuật Việt Nam chào mừng Kỷ niệm lần thứ 73 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2018).

Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật các Khu vực đã nhận được 2.479 ảnh Tác phẩm của 1.828 Tác giả (trong đó có 1.037 Tác phẩm của 716 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 1.442 Tác phẩm của 1.112 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương và chưa Hội viên). Các Triển lãm đã trưng bày 1.336 Tác phẩm của 1.222 Tác giả (trong đó có 765 Tác phẩm của 651 Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 571 Tác phẩm của 571 Tác giả là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Địa phương và chưa Hội viên).

Khu vực I (Hà Nội) với 02 Triển lãm tại Nhà Triển lãm – 16 Ngô Quyền, Hà Nội: Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng khai mạc ngày 06/08/2018 với 124 Tác phẩm của 112 Tác giả. Triển lãm Hội họa – Hà Nội khai mạc ngày 20/08/2018 với 121 Tác phẩm của 120 Tác giả.

Khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố Hải Phòng khai mạc ngày 23/08/2018 với 136 Tác phẩm của 128 Tác giả.

Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) tại Bảo tàng Tỉnh Lào Cai khai mạc ngày 19/08/2018 với 205 Tác phẩm của 189 Tác giả.

Khu vực IV (Bắc miền Trung) tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Tỉnh Hà Tĩnh khai mạc ngày 14/08/2018 với 129 Tác phẩm của 122 Tác giả.

Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) tại Bảo tàng Tỉnh Phú Yên khai mạc ngày 10/08/2018 với 150 Tác phẩm của 142 Tác giả.

Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc ngày 12/08/2018 với 125 Tác phẩm của 106 Tác giả.

Khu vực VII (Đông Nam Bộ) tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Thuận khai mạc ngày 28/08/2018 với 145 Tác phẩm của 130 Tác giả.

Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long) tại Nhà Văn hóa Người cao tuổi tỉnh Bến Tre khai mạc ngày 07/08/2018 với 201 Tác phẩm của 173 Tác giả.

Hội đồng Nghệ thuật tại các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực đã xét tặng 94 Giải thưởng (03 Giải A, 17 Giải B, 21 Giải C và 53 Giải Khuyến khích), xét nghiệm thu Hỗ trợ sáng tác cho 92 Tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và xét giới thiệu 155 Tác phẩm dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2018. Theo đề nghị của Khu vực và các Tỉnh, Hội đồng Nghệ thuật cũng đã giúp xét Giải thưởng Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long và Giải thưởng của một số Tỉnh có Tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

Hội đồng Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật đã xét tặng Giải thưởng cho các Tác phẩm Lý luận Phê bình Mỹ thuật.

Trên cơ sở các Tác phẩm được Hội đồng các Triển lãm Khu vực và ngành Phê bình Mỹ thuật xét tặng Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã xét tặng 05 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các Tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét kết quả của các Hội đồng chấm giải năm 2018 và quyết định tặng 05 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 01 Giải Nhất (25 triệu đồng), 01 Giải Nhì (20 triệu đồng) và 03 Giải Ba (mỗi giải 15 triệu đồng). Tác phẩm của Tác giả được nhận Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì không nhận Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Phê bình Mỹ thuật. Tặng 90 Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, trong đó có 03 Giải A (mỗi giải 12 triệu đồng), 15 Giải B (mỗi giải 09 triệu đồng), 19 Giải C (mỗi giải 06 triệu đồng) và 53 Giải Khuyến khích (mỗi giải 03 triệu đồng). Tặng 02 Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật, trong đó có 01 Giải B (mỗi giải 09 triệu đồng), 01 Giải C (mỗi giải 06 triệu đồng).

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 23 năm 2018 đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Nghệ sĩ Tạo hình trong cả nước gửi tới những Tác phẩm được sáng tác từ từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, phản ánh sự phát triển của Nghệ thuật Tạo hình trong năm với nội dung phong phú, bám sát đời sống sinh hoạt của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiều chất liệu, phong cách, bút pháp mang dấu ấn cá nhân và vùng miền trong cả nước; là ngày Hội của giới Mỹ thuật, duy trì gặp gỡ, giao lưu Nghệ thuật của các Nghệ sĩ và đưa Mỹ thuật đến với công chúng rộng rãi.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng cảm ơn các Tỉnh, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh đã đang cai Triển lãm, cảm ơn Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành trong cả nước đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam để Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 23 năm 2018 thành công tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế, góp phần Xây dựng và Phát triển Văn hóa, Con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *