Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V (Nam Miền trung và Tây Nguyên) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm tổ chức chấm giải tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Triển lãm trưng bày 127 tác phẩm của 121 tác giả. Trong đó 61 tác phẩm của 55 tác giả là hội viên Trung ương và 66 tác phẩm của 66 tác giả là hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 7 Giải: Không có Giải A, 2 Giải B, 1 Giải C và 4 Giải Khuyến khích.

Nguyễn Văn Chung (Gia Lai), Phòng dịch vùng cao, Tổng hợp, 180×120, 2020, Giải A

 

Lê Đình Chinh (Quảng Nam) – Đêm hội. Sơn mài. 106×198. 2020. Giải B

 

Nguyễn Văn Vinh (Gia Lai) – Nắm đấm sắt. Tổng hợp. 200x190x196. 2020. Giải C

 

Mai Quý Ngọc (Gia Lai) – Sức sống đại ngàn. Tổng hợp. 180×200. 2020. Giải C

 

Hồ Đình Nam Kha (Đà Nẵng) – ATM Người Việt. Tổng hợp 160×120. 2020. Giải C

 

Phạm Văn Thu (Quảng Ngãi) – Lễ hội mùa xuân Tây Nguyên. Đồ họa. 75×100 2020. Giải Khuyến khích

 

Trương Văn Linh (Đắk Lắk) – Nắng xuân. Sơn mài. 90×120. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Trần Văn Đức (Quảng Nam) – Ấn tượng Côn đảo. Sắt hàn. 60x70x90. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Bùi Trung Chính (Khánh Hòa) – Nhịp sống, Gò nhôm, 140×140, 2020. Giải Khuyến khích