Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm tổ chức tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên không khai mạc do dịch Covid-19. Triển lãm trưng bày 223 tác phẩm của 206 tác giả. Trong đó 108 tác phẩm của 91 tác giả là hội viên Trung ương và 115 tác phẩm của 115 tác giả là hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 13 Giải: 1 Giải A, 1 Giải B, 2 Giải C và 9 Giải Khuyến khích.

Nguyễn Lưu (Vĩnh Phúc) – Vùng cao. Gỗ. 40×50 2020. Giải B

 

Lô Quang Thưởng (Cao Bằng) – Nơi xa lạ. Sơn mài. 80×140. 2020. Giải C

 

Dương Xuân Quyền (Tuyên Quang) – Trễ hẹn 1,2,3. Khắc gỗ màu. 109×160. 2020. Giải C

 

Lò An Việt (Sơn La) – Thiên nhiên. Sơn dầu, 120×140, 2020, Giải Khuyến khích

 

Dương Văn Chung (Thái Nguyên) – Đợi. Acrylic. 130×130 2020. Giải Khuyến khích

 

Hoàng Minh Đức (Thái Nguyên) – Lễ cầu an giải hạn. Sơn dầu. 80×130. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Mai Thanh Hưng (Điện Biên) – Chuyện đêm qua. Khắc gỗ màu. 50×70. 2020. Giải Khuyến khích

 

Thái Nhật Minh, (Vĩnh Phúc) – Ký ức đồng quê. Sắt hàn, 120x26x22. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Trần Giang Nam (Bắc Kạn) – Giã gạo đêm trăng 2. Khắc gỗ màu. 75×105 2020. Giải Khuyến khích

 

Lê Văn Ninh (Điện Biên) – Không gian1. Sơn dầu. 120×140. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Nguyễn Văn Tơn (Bắc Giang) – Ký ức tuổi thơ. Sơn mài. 110×110. 2020. Giải Khuyến khích 

 

Vũ Công Trí (Bắc Giang) – Đông trùng hạ thảo. Gỗ. 70×170, 2020. Giải Khuyến khích