Triển lãm Mỹ thuật Khu vực II (Đồng bằng Sông Hồng) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm tổ chức tại Quảng Ninh, không khai mạc do dịch Covid-19. Triển lãm trưng bày 172 tác phẩm của 165 tác giả, trong đó 83 tác phẩm của 76 tác giả là hội viên Trung ương và 89 tác phẩm của 89 tác giả là hội viên địa phương. Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 9 Giải: 1 Giải B, 2 Giải C và 6 Giải Khuyến khích.

 

Lê Minh Đức (Quảng Ninh) – Góc nhỏ của ông. Sơn dầu. 125×145. 2020. Giải B 

 

Nguyễn Ngần (Hà Nam) – Mẹ. Khắc gỗ. (50×110)x3. 2020. Giải C

 

Cù Cao Khải (Ninh Bình) – Chiến sĩ vùng mỏ. Gỗ sắt sơn. 200x200x200. 2020. Giải C

 

Nguyễn Khắc Hân (Bắc Ninh) – Đường về. Khắc nguội. 20×100. 2019. Giải Khuyến khích

 

Nguyễn Văn Hưng (Bắc Ninh) – Tuổi hoa niên. Sơn dầu. 60×80. 2020. Giải Khuyến khích

 

Bùi Duy Khánh (Hải Phòng) – Sóng và đá. Màu nước. 80×180. 2019. Giải Khuyến khích

 

 

Nguyễn Viết Quang  (Quảng Ninh) – Nhọc nhằn mùa hạn hán, Tổng hợp, 120×70, 2020, Giải Khuyến khích

 

Vũ Quý (Quảng Ninh) – Lắp hệ thống thoát nước đường bao ven biển, Sơn dầu, 140×100, 2020, Giải Khuyến khích 

 

Phạm Anh Tuấn (Hải Phòng) – Cơn dông. Sơn dầu. 100×120. 2020. Giải Khuyến khích