Triển lãm Hội hoạ Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm không khai mạc chỉ trưng bày và chấm giải thưởng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô quyền, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 97 tác phẩm của 95 tác giả (có 1 tác phẩm không đúng kích thước và 2 tác phẩm không gửi đến). Hội đồng chấm Giải đã xét tặng 13 Giải: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 7 Giải Khuyến khích.

 

                                                   Nguyễn Tuấn Dũng (Hà Nội) – Khát. Acrylic. 60×115. 2020. Giải B

 

Nguyễn Dương Đính (Hà Nội) – Cân bằng đen trắng. Sơn dầu. 110×150. 2020. Giải B

 

Trần Ngọc Hưng (Hà Nội) – Mạch nguồn trầm tích. Sơn mài. 120×198. 2020. Giải C

 

Vũ Thanh Nghị (Hà Nội) – Sự chiếm lĩnh không gian. Sơn dầu. 94×130. 2020. Giải C

 

Nguyễn Xuân Lục (Hà Nội)- Bụi 57. Sơn mài. 100×160. 2020. Giải C

 

Trần Khoa (Hà Nội) – Ngày bình yên. Sơn mài. 80×160. 2020. Giải KK

 

Nguyễn Minh (Hà Nội) – Bóng di sản 6. Tổng hợp. 126×156. 2020. Giải KK

 

Nguyễn Phúc Lợi (Hà Nội) – Mùa lúa chín. Sơn mài. 100×160. 2020. Giải KK

 

Đoàn Xuân Tùng (Hà Nội) – Về nhà – 2. Acrylic. 120×200. 2020. Giải KK

 

Phạm Trà My (Hà Nội) – Bay lên đi. Sơn mài. Sắp đặt. 2019. Giải KK

 

Võ Lương Nhi (Hà Nội) – Miền dấu yêu. Acrylic. 200×80. 2020. Giải KK