Triển lãm Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng Khu vực I (Hà Nội) lần thứ 25 năm 2020

Triển lãm không khai mạc chỉ trưng bày và chấm giải thưởng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô quyền, Hà Nội. Triển lãm bao gồm 103 tác phẩm của 93 tác giả của cả ba ngành Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng.

  • Đồ họa:

Trưng bày 61 tác phẩm của 48 tác giả trong đó 44 tác phẩm của 31 tác giả là hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam và 17 tác phẩm của 17 tác giả chưa là hội viên. Hội đồng chấm giải ngành Đồ hoạ đã xét tặng 6 giải: Không có Giải A; không có Giải B, 3 Giải C và 3 Giải Khuyến khích.

 

 

Vũ Xuân Tình (Hà Nội) – Trí tuệ của nhân loại. In. Bộ 8 tranh. 2019. Giải C

 

Nguyễn Nghĩa Duyện (Hà Nội) – Tân trào lễ xuất quân mùa thu tháng 8. Khắc gỗ. 108×64. 2020. Giải C

 

Phạm Kim Oanh (Hà Nội) – Logo nhận diện thương hiệu. Logo. Bộ. 20192020. Giải C

Đặng Thị Bích Ngân (Hà Nội) -Ngày – Đêm. Độc bản. Bộ tranh . 2020. Giải KK

 

Nguyễn Công Quang (Hà Nội) – Tây Nguyên. Khắc gỗ. 60×80. 2020. Giải KK

 

Nguyễn Văn Đức (Hà Nội) – Minh họa truyện ngắn, thơ. Minh họa. 80×108. 2020. Giải KK

 

  • Điêu khắc:

Trưng bày 38 tác phẩm Điêu khắc của 34 tác giả trong đó 35 tác phẩm của 31 tác giả là hội viên và 3 tác phẩm của 3 tác giả chưa là hội viên. Hội đồng chấm Giải ngành Điêu khắc đã xét tặng 4 Giải: 1 Giải B; 1 Giải C và 2 Giải Khuyến khích.

Vũ Bình Minh (Hà Nội) – Mưa nhiệt đới. Inox. 102x110x36. 2020. Giải B

 

Vũ Phương Quang (Hà Nội) – Sự tồn tại. Đồng đúc. 60x60x30. 2020. Giải C

 

Trần Văn An (Hà Nội) – Miếng trái cây. Sắt hàn. 39x56x18. 2020. Giải KK

 

Nguyễn Thị Hiên (Hà Nội) – Niềm vui. Composite. H=60. 2020. Giải KK

 

  • Mỹ thuật Ứng dụng

Trưng bày 36 tác phẩm Mỹ thuật Ứng dụng của 30 tác giả trong đó 24 tác phẩm của 18 tác giả là hội viên và 12 tác phẩm của 12 tác giả chưa là hội viên. Hội đồng chấm Giải ngành Mỹ thuật Ứng dụng đã xét tặng 4 Giải: Không có Giải A, 2 Giải B, 1 Giải C và 1 Giải Khuyến khích.

 

Dương Thị Kim Dung (Hà Nội) – Sau cơn mưa. Ghép vải. 100×150. 2020. Giải B

 

Trần Nam Tước (Hà Nội) – Nam quốc anh hùng. Gốm men. Bộ 2 đĩa. ɸ 80. 2020. Giải B

 

 Nguyễn Thanh Trúc (Hà Nội) – Bộ 03 lọ. Sơn mài. Bộ. 2019. Giải C

 

 

NGUYỄN DUY NGHIÊN (Hà Nội) – Bộ bao bì sản phẩm 2019. Gỗ MDF 3 ly cắt CNC bề mặt phủ sơn mài. Loại hộp chữ nhật nhỏ, cao: 11×12,5cm Loại hộp chữ nhật to, thấp: 27x28x13cm. Giải Khuyến khích