THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2020

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

 

Số: 573/TB-MTNATL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21  tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020

         

          Thực hiện Quyết định số 3035/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 tại Hà Nội và Triển lãm tác phẩm chọn lọc tại thành phố Hồ Chí Minh.

  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 (trước đây gọi là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, từ năm 2020 sẽ định kỳ tổ chức 3 năm 1 lần). Với mục đích tổng kết hoạt động sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật (2016-2020), ghi nhận những thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển  mỹ thuật Việt Nam.

– Tổng kết đánh giá những thành tựu sáng tác, thực trạng lực lượng, xu hướng sáng tác, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ sáng tác mỹ thuật hiện nay.

– Qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, Nhà nước và xã hội có cái nhìn toàn diện về nền mỹ thuật Việt Nam. Từ đó có chủ trương, chính sách phù hợp để thúc đẩy nền mỹ thuật Việt Nam phát triển trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

– Giúp công chúng yêu nghệ thuật có dịp hưởng thụ các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, xuất sắc.

– Góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam, giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp cận các tác phẩm có giá trị nghệ thuật.

  1. THỂ LỆ
  2. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia triển lãm

– Các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam ở trong nước và họa sĩ, nhà điêu khắc là Việt kiều ở nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình từ 18 tuổi trở lên là công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

  1. Nội dung tác phẩm

Phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại. Khuyến khích các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo mới về nội dung và hình thức thể hiện.

  1. Thời gian sáng tác tác phẩm

Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020.

  1. Tuyển chọn tác phẩm qua 2 vòng

          * Vòng 1: Gửi ảnh chụp tác phẩm tham gia tuyển chọn

          Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm.

* Vòng 2:

          Sau khi có kết quả tuyển chọn ở Vòng 1; Ban Tổ chức sẽ thông báo đến các tác giả đã được chọn qua Vòng 1 gửi tác phẩm đến để xem xét và chấm giải thưởng.

  1. Quy định về ảnh chụp và đĩa CD tác phẩm

Kích thước ảnh (18x24cm) yêu cầu rõ ràng về hình và màu sắc.

Hội họa, Đồ họa, Phù điêu: 01 ảnh

Tượng: 04 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải)

Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art): 04 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải), kèm nội dung ý tưởng và sơ đồ mặt bằng trưng bày.

Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác: Tác giả lưu vào đĩa CD ghi hình tác phẩm và nội dung ý tưởng tác phẩm.

  1. Quy định về tác phẩm

Triển lãm trưng bày các loại hình nghệ thuật gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art… và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

6.1 Hội họa: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 60cm. Nếu chiều lớn hơn 200cm thì phải bao gồm nhiều tấm để có thể tháo dời. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.

6.2 Đồ họa: Kích thước một chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 40cm. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.

6.3 Tượng: có chiều lớn nhất không quá 200cm. Trọng lượng không quá 200kg.

6.4 Phù điêu: Chiều lớn nhất không quá 200cm (nếu lớn hơn 200cm thì phải gồm nhiều tấm có thể tháo dời); chiều nhỏ nhất không dưới 60cm; có đủ điều kiện khung, giá trưng bày, trọng lượng không quá 50kg.

6.5 Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art):

+ Mỗi tác phẩm sẽ được trình bày trong không gian không vượt quá kích thước như sau: Rộng: 300cm; Dài: 300cm; Cao: 300cm.

+ Tác giả gửi kèm sơ đồ mặt bằng trưng bày miêu tả không gian 3 chiều và một bản thuyết minh cô đọng, xúc tích mô tả nội dung ý tưởng tác phẩm.

+ Không sử dụng vật liệu cấu thành tác phẩm có yếu tố: gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường…

          6.6 Nghệ thuật trình diễn (Performance Art):

Mỗi tác phẩm được trình diễn trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.

5.7 Video Art:

Tác giả gửi đĩa CD chất lượng tốt trong đó có ghi hình tác phẩm, thông tin về tác giả và nội dung ý tưởng tác phẩm.

Thời gian nhận và địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm: Ban tổ chức sẽ có thông tin cụ thể tại Thông báo số 2.

(Tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài tự chịu kinh phí vận chuyển tác phẩm đi và về khi gửi tác phẩm về Việt Nam tham dự triển lãm).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

* Mọi chi tiết liên hệ:

– Ông Hoàng Minh Đức – Trưởng phòng Mỹ thuật – ĐT: 0982.535.969

– Ông Nguyễn Phú Quý – Chuyên viên – ĐT: 0966.585.965

– Bà Lương Thùy Trang – Cán bộ – ĐT: 0382.729.145

Email: phongmythuatcmt@gmail.com

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các Họa sĩ, nhà Điêu khắc Việt Nam trong nước và ở nước ngoài.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                               

– Bộ VHTTDL;

– Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố;

– Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;

– Hội MTVN; Hội VHNT các tỉnh, thành phố;

– Hội MT thành phố HCM;

– Các trường Nghệ thuật trong cả nước;

– Các Họa sĩ, Nhà điêu khắc Việt Nam trong nước và ở nước ngoài;                                                         

– Lưu: VT, MĐ.1000

 

                     CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                       Vi Kiến Thành