Thông báo của Hội Mỹ thuật Việt Nam triển khai xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh"; "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2020 chuyên ngành Mỹ thuật

 

Link dowload mẫu đăng ký tác phẩm, công trình mỹ thuật đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” năm 2020 :

https://drive.google.com/file/d/1_WJMJne5qlhvt2mNa5LkYzGaBs88jmR2/view?fbclid=IwAR2ay9f9SoTmA2m0593fku_fk1BgLjtqhKeu4-Sp7NjBn77CEpzBJCJRw08