LỊCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ 25 NĂM 2020

 

TT Tên triển lãm,

Địa điểm

Ngày nhận tác phẩm Ngày dàn dựng TL Hội đồng chấm giải Ngày khai mạc TL Ngày kết thúc TL Ghi chú
1 Khu vực VIII

Tỉnh Đồng Tháp

26/7 – 29/7 30/7 – 2/8 Thứ Hai,

3/8

Sáng thứ Ba,

4/8

Thứ Năm,

13/8

Trưa 4/8 về Tp. Hồ Chí Minh
2 Khu vực VI

Tp. Hồ Chí Minh

28/7 – 31/7 1/8 – 4/8 Thứ Tư,

5/8

Sáng thứ Năm,

6/8

Thứ Bảy,

15/8

Chiều 6/8 đi Đắk Nông
3 Khu vực VII

Tỉnh Đắc Nông

31/7 – 3/8 4/8 – 7/8 Thứ Bảy,

8/8

Sáng Chủ nhật,

9/8

Thứ Ba,

18/8

Chiều 9/8 đi Gia Lai
4 Khu vực V

Tỉnh Gia Lai

2/8 – 5/8 6/8 – 9/8 Thứ Hai,

10/8

Sáng thứ Ba,

11/8

Thứ Năm,

20/8

Sáng 12/8 về Tp.HCM và Hà Nội
5 Khu vực I

Đồ họa, Điêu khắc, MTƯD

6/8 – 9/8 10/8 – 11/8 Thứ Hai,

17/8

Chiều thứ Tư,

12/8

Thứ Sáu,

21/8

Sáng 13/8 đi Quảng Bình
6 Khu vực IV

Quảng Bình

6/8 – 9/8 10/8 – 13/8 Thứ Sáu,

14/8

Chiều thứ Bảy,

15/8

Thứ Hai,

24/8

Sáng 16/8 về Hà Nội

Chiều 17/8 đi Quảng Ninh

7 Khu vực II

Quảng Ninh

10/8 – 13/8 14/8 – 17/8 Thứ Ba,

18/8

Sáng thứ Tư,

19/8

Thứ Sáu,

28/8

Chiều 19/8 về Hà Nội

Sáng 20/8 đi Điện Biên

8 Khu vực III

Điện Biên

13/8 – 16/8 17/8 – 20/8 Thứ Sáu,

21/8

Chiều thứ Bảy,

22/8

Thứ Tư,

2/9

Sáng 23/8 Về Hà Nội
9 Khu vực I

Hội họa

18/8 – 21/8 22/8 – 23/8 Thứ Năm,

27/8

Thứ Hai,

24/8

Thứ Tư,

2/9

10 Triển lãm Giải thưởng

Hội Mỹ thuật Việt Nam

  3/9 – 4/9   Sáng thứ Hai, 14/9 (trao Giải thưởng)