Hội Mỹ thuật Việt Nam kết nạp hội viên mới năm 2020

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giấy kết nạp cho hội viên mới năm 2020