GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VII (ĐÔNG NAM BỘ) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

 

GIẢI A: Tác giả: TRẦN ĐÌNH THẮNG (Đồng Nai). Tác phẩm: Lũ thượng nguồn. Chất liệu: Hàn kim loại. Kích thước: 200x55x55 cm

 

GIẢI B: Tác giả: NGUYỄN TẤN CÔNG (Bình Dương). Tác phẩm: Gành đèn. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 80×120 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN CÔNG VĂN (Ninh Thuận). Tác phẩm: RIJAPRAUNG – Lễ tộc họ của người Chăm Ninh Thuận. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 132×126 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐỖ PHÚ ĐA (Đắk Nông). Tác phẩm: Mùa Tiêu chín. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 126×146 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐINH THANH (Lâm Đồng). Tác phẩm: Nước sạch về Buôn. Chất liệu: Gỗ. Kích thước: H=120 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐẶNG VĂN THỨC (Tây Ninh). Tác phẩm: Phong cảnh. Chất liệu: Khắc gỗ. Kích thước: 120×45 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN HOÀI HUYỀN VŨ (Bình Dương). Tác phẩm: Sắp đặt đô thị hóa. Chất liệu: Gỗ-Acrylic. Kích thước: 200x150x150 cm