Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực VII – Đông Nam Bộ lần thứ 23 năm 2018.

 

Từ ngày 28/08 đến 03/09/2018, tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực VII – Đông Nam Bộ lần thứ 23 năm 2018.

Triển lãm đã trưng bày 145 tác phẩm của 130 tác giả. Trong đó: 67 tác phẩm của 52 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 78 tác phẩm của 78 tác giả là hội viên và cộng tác viên  của Hội Văn học Nghệ thuật địa phương đến từ các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh.

Hội đồng chấm giải đã xét tặng 09 giải: Không có Giải A, Không có Giải B, 03 Giải C và 06 Giải Khuyến khích.

Giải C: Lễ hội Tâm Ngêt của Nguyễn Ngọc Khai (Đắk Nông); Tình ca Phương Nam của Châu Trâm Anh (Bình Dương); Cầu của Trần Chí Lý (Đồng Nai). Giải Khuyến khích: Cù lao Thu của Nguyễn Đức Hòa (Bình Thuận); Ven sông của Nguyễn Tấn Công (Bình Dương); Chuẩn bị ra khơi của Đặng Văn Thức (Tây Ninh); Chợ chiều của Lê Văn Tuấn (Vũng Tàu); Gia tài của mẹ của Nguyễn Tấn Hải (Ninh Thuận); Lúa vàng về làng của Phan Thế Cường (Bình Thuận).

 

NGUYỄN NGỌC KHAI (Đắk Nông) – Lễ hội Tâm Nghêt. 2018. Khắc gỗ. 120x180cm. Giải C Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

CHÂU TRÂM ANH (Bình Dương) – Tình ca phương Nam. 2018. Đá. 80x120cm. Giải C Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

 

TRẦN CHÍ LÝ (Đồng Nai) – Cầu. 2018. Gốm, Gỗ. 130x120cm

Giải C Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

NGUYỄN ĐỨC HÒA (Bình Thuận) – Cù lao Thu. 2018. Sơn dầu. 120x130cm. Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

NGUYỄN TẤN CÔNG (Bình Dương) – Ven sông. 2018. Sơn mài. 80x120cm.  Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

ĐẶNG VĂN THỨC (Tây Ninh) – Chuẩn bị ra khơi. 2018. Khắc gỗ. 61x85cm. Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

NGUYỄN TẤN HẢI (Ninh Thuận) – Gia tài của mẹ. 2018. Sơn dầu. 90x114cm.  Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

 

PHAN THẾ CƯỜNG (Bình Thuận) – Lúa vàng về làng. 2018. Sơn mài. 100x110cm. Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018

 

LÊ VĂN TUẤN (Vũng Tàu) – Chợ chiều. 2018. Gò nhôm. 200x100cm. Giải Khuyến khích Khu vực VII – Đông Nam Bộ 2018