GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VI (TP. HỒ CHÍ MINH) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

 

GIẢI B: Tác giả: NGUYỄN NGỌC VINH (TP.HCM). Tác phẩm: Metro số 1. Chất liệu: Khắc ăn mòn Inox. Kích thước: 100×180 cm

 

 

GIẢI C: Tác giả: TRẦN NGỌC VÂN (TP.HCM). Tác phẩm: Khu vực phong tỏa. Chất liệu: Kỹ thuật số. Kích thước: 90×135 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN NGỌC ĐAN (TP.HCM). Tác phẩm: Chờ ra khơi. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 80×200 cm

 

GIẢI C: Tác giả: TRẦN VIỆT HÀ (TP.HCM). Tác phẩm: Những mảnh ghép tinh hoa. Chất liệu: Đá trắng. Kích thước: 90×120 cm

 

GIẢI C: Tác giả: HỒ MINH QUÂN (TP.HCM). Tác phẩm: Gian nan và Quả cảm. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 120×200 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: PHAN ĐÌNH PHÚC (TP.HCM). Tác phẩm: Mùa khô. Chất liệu: Tổng hợp. Kích thước: 120×200 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: TRẦN HỮU THỜI (TP.HCM). Tác phẩm: Giãng dây. Chất liệu: Sắt hàn. Kích thước: 120x50x40 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN (TP.HCM). Tác phẩm: Châu Sa bi. Chất liệu: Lụa. Kích thước: 80×55 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: LÊ LẠNG BIÊN (TP.HCM). Tác phẩm: Gia đình. Chất liệu: Tổng hợp. Kích thước: 120×102 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: TRẦN VĂN HẢI (TP.HCM). Tác phẩm: Xuôi dòng. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 100×100 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG KHOÁT (TP.HCM). Tác phẩm: Giai điệu Phương Nam. Chất liệu: Lụa. Kích thước: 80×160 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: DƯƠNG THANH NGỌC (TP.HCM). Tác phẩm: Kỷ nguyên mới. Chất liệu: Acrylic. Kích thước: 90×90 cm