Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực VI – Tp.HCM lần thứ 23 năm 2018

 

 

Từ ngày 05/08 đến ngày 12/08/2018, tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM, 97A Phó Đức Chính đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực VI – Tp.HCM lần thứ 23 năm 2018.

Triển lãm trưng bày 125 tác phẩm của 106 tác giả. Trong đó: 85 tác phẩm của 66 tác giả Trung ương và 40 tác phẩm của 40 tác giả địa phương.

Hội đồng chấm giải đã xét tặng 14 Giải: Không có Giải A, 03 Giải B, 03 Giải C và 08 Giải Khuyến khích.

Giải B: Bảo đảm khí tài của Nguyễn Phú Hậu (Tp.HCM); Cuộc sống mến yêu của Nguyễn Hồng Đức (Tp.HCM); Lửa tham của Nguyễn Mạnh Hùng (Tp.HCM). Giải C: Đời cây 4 của Đặng Kim Ngân (Tp.HCM); Xóm biển của Lâm Chí Trung (Tp.HCM); Chuẩn bị vào trận của Đinh Công Khải  (Tp.HCM). Giải Khuyến khích: Cầu mưa của Mai Anh Dũng (Tp.HCM); Biển chiều của Nguyễn Viết Thanh (Tp.HCM); Biệt động Sài Gòn – Gia Định của Nguyễn Thành Công (Tp.HCM); Trưa vàng của Nguyễn Thị Tuyết (Tuyết Giang) (Tp.HCM); Về miền Tây của Hồ Minh Quân (Tp.HCM); Hình khối thì thầm của Vân Thuyết (Tp.HCM); Tâm sen của Ngô Đồng (Tp.HCM); Chân dung họa sĩ Huỳnh Văn Thuận của Nguyễn Thị Tố Uyên (Tp.HCM).

 

NGUYỄN PHÚ HẬU (TP.HCM) – Bảo đảm khí tài. 2018. Sơn dầu. 120x140cm Giải B Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN HỒNG ĐỨC (TP.HCM) – Cuộc sống mến yêu. 2018. Sơn dầu. 120x140cm. Giải B Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN MẠNH HÙNG (TP.HCM) – Lửa tham. 2018. Khắc gỗ. 80 x 60cm.  Giải B Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

ĐẶNG KIM NGÂN (TP.HCM) – Đời cây 4. 2018. Chì màu. 153 x 90cm. Giải C Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

ĐINH CÔNG KHẢI (TP.HCM) – Chuẩn bị vào trận. 2018. Sơn dầu. 100x140cm. Giải C Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

LÂM CHÍ TRUNG (TP.HCM) – Xóm biển. 2018. Sơn mài. 80x123cm. Giải C Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

HỒ MINH QUÂN (TP.HCM) – Về miền Tây. 2018. Bột màu. 65x75cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGÔ ĐỒNG (TP.HCM) – Tâm sen. 2017. Sơn dầu. 110x140cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN VIẾT THANH (TP.HCM) – Biển chiều. 2018. Sơn dầu. 120x160cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN (TP.HCM) – Chân dung họa sĩ Huỳnh Văn Thuận. 2018. Khắc gỗ. 65x85cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

VÂN THUYẾT (TP.HCM) – Hình khối thì thầm. 2018. Đồng. H=80cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN THÀNH CÔNG (TP.HCM) – Biệt động Sài Gòn – Gia Định. 2018 Khắc gỗ. 70x100cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

MAI ANH DŨNG (TP.HCM) – Cầu mưa. 2018. Sơn mài. 130x150cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018

 

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT (TUYẾT GIANG) (TP.HCM) – Trưa vàng. 2018. Sơn mài. 80x120cm. Giải Khuyến khích Khu vực VI – TP. Hồ Chí Minh 2018