GIẢI THƯỞNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC II (ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) LẦN THỨ 26 NĂM 2021

GIẢI B: Tác giả: NGUYỄN VIẾT THẮNG (Hải Phòng). Tác phẩm: Hạ Long. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 70×90 cm

 

GIẢI C: Tác giả: ĐẶNG TIẾN (Hải Phòng). Tác phẩm: Đêm làng chài. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 120×150 cm

 

GIẢI C: Tác giả: NGUYỄN NGẦN (Hà Nam). Tác phẩm: Cơn mưa Biển. Chất liệu: Khắc gỗ. Kích thước: 68×130 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: NGÔ KÔNG CHUẨN (Thái Bình). Tác phẩm: Nhớ thời 5 tấn. Chất liệu: Gỗ. Kích thước: H=133 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: TRẦN VĂN ĐỨC (Hưng Yên). Tác phẩm: Tuổi thơ. Chất liệu: Sơm mài. Kích thước: 95×120 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: LƯU QUANG LÂM (Bắc Ninh). Tác phẩm: Đầu sóng ngọn gió 1. Chất liệu: Acrylic. Kích thước: 150×110 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: LÊ MINH ĐỨC (Quảng Ninh). Tác phẩm: Biển vắng. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 90×90 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: ĐỖ THẮNG (Hà Nam). Tác phẩm: Dấu thời gian. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 130×170 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: VŨ XUÂN DƯƠNG (Nam Định). Tác phẩm: 1- 6. Chất liệu: Sơn dầu. Kích thước: 120×150 cm

 

GIẢI KK: Tác giả: KÙ KAO KHẢI (Ninh Bình). Tác phẩm: Trâu xưa. Chất liệu: Gỗ sơn. Kích thước: 250x200x100 cm