Giải thưởng Triển lãm khu vực II Đồng bằng sông Hồng lần thứ 23 năm 2018

 

Từ ngày 23/08 đến 30/08/2018, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Thành phố Hải Phòng đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật Khu vực II – Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 23 năm 2018.

Triển lãm giới thiệu 136 tác phẩm của 128 tác giả trong đó 83 tác phẩm của 75 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 53 tác phẩm của 53 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương (02 tác phẩm của 02 tác giả không gửi dự triển lãm (01 tác phẩm của hội viên TW), 01 tác phẩm của hội viên TW không đúng với ảnh chọn) đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng như: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình.

Hội đồng chấm giải đã xét tặng 09 Giải: Không có Giải A, 02 Giải B, 02 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

Giải B: Hồi ức sông Hồng của Nguyễn Việt Anh (Hải Phòng); Làng gốm của Lý Văn Vinh (Hưng Yên). Giải C: Lễ rước nước Lảnh Giang của Nguyễn Ngần (Hà Nam); Phong cảnh mùa đông của Đặng Tiến (Hải Phòng). Giải Khuyến khích: Muôn nẻo đường quê 1 của Lưu Quang Lâm (Bắc Ninh); Quán Trung Tân của Đặng Hướng (Hải Phòng); Ngày mùa của Nguyễn Ngọc Châu (Nam Định); Xưởng đóng tàu của Đỗ Như Điềm (Thái Bình); Những chiến binh Đại Việt của Nguyễn Phú Văn (Ninh Bình).

 

NGUYỄN VIỆT ANH (Hải Phòng) – Hồi ức sông Hồng. 2018. Lụa. 80x160cm. Giải B Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng 2018

 

 

ĐẶNG TIẾN (Hải Phòng) – Phong cảnh mùa đông. 2018. Sơn dầu. 120x150cm. Giải C Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng 2018

 

NGUYỄN NGẦN (Hà Nam) – Lễ rước nước Lảnh Giang. Khắc gỗ. 83x123cm Giải C Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng 2018

 

LÝ VĂN VINH (Hưng Yên) – Làng gốm. 2018. Sơn dầu. 100x197cm. Giải Khuyến khích Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng 2018

 

LƯU QUANG LÂM (Bắc Ninh) – Muôn nẻo đường quê I. 2018. Sơn mài. 115x135cm Giải Khuyến khích Khu vực II Đồng bằng sông Hồng 2018

 

ĐỖ NHƯ ĐIỀM (Thái Bình) – Xưởng đóng tàu. 2018. Sơn dầu. 120x120cm. Giải Khuyến khích Khu vực II – Đồng bằng sông Hồng 2018

 

ĐẶNG HƯỚNG (Hải Phòng) – Quán Trung Tân. 2018. Khắc gỗ. 116x174cm Giải Khuyến khích Khu vực II Đồng bằng sông Hồng 2018

 

NGUYỄN NGỌC CHÂU  (Nam Định) – Ngày mùa. 2018.Sơn dầu. 130x170cm Giải Khuyến khích Khu vực II Đồng bằng sông Hồng 2018

 

 

 

NGUYỄN PHÚ VĂN (Ninh Bình) – Những chiến binh Đại Việt Gỗ. 2018. H=178cm. Giải Khuyến khích Khu vực II Đồng bằng sông Hồng 2018