Giải thưởng Triển lãm khu vực I Hà Nội ngành Hội họa lần thứ 23 năm 2018

          

Từ ngày 20/08 đến ngày 30/08/2018, tại nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực I – Hà Nội chuyên ngành Hội họa lần thứ 23 năm 2018.Triển lãm trưng bày 121 tác phẩm của 120 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Hội đồng nghệ thuật đã xét chọn và quyết định tặng 13 Giải thưởng bao gồm: Không có Giải A, 03 Giải B, 03 Giải C và 07 Giải Khuyến khích (sau đó 01 Giải B lên Giải Nhì Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam).

Giải B: Công nghiệp bò của Vũ Thanh Nghị (Hà Nội) (sau đó được lên Giải Nhì Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam); Nắng sớm ngoại ô của Nguyễn Hữu Thông (Hà Nội); Qua Trảng của Nguyễn Thế Hữu (Hà Nội).

 

NGUYỄN HỮU THÔNG (Hà Nội) – Nắng sớm ngoại ô. 2018. Sơn mài. 80x120cm. Giải B Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN THẾ HỮU (Hà Nội) – Qua Trảng. 2018. Acrylic. 180x110cm. Giải B Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

Giải C: Thì thầm của Lưu Chí Hiếu (Hà Nội); Bến sông của Lê Trần Hậu Anh (Hà Nội); Về nhà của Đoàn Xuân Tùng (Hà Nội).

LƯU CHÍ HIẾU (Hà Nội) – Thì thầm. 2018. Lụa. 125x80cm. Giải C Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

ĐOÀN XUÂN TÙNG (Hà Nội) – Về nhà. 2018. Tổng hợp. 150x200cm. Giải C Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

LÊ TRẦN HẬU ANH (Hà Nội) – Bến sông. 2018. Sơn dầu. 155x90cm. Giải C Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

Giải Khuyến khích: Hà Nội vào Hạ của Đặng Hiệp (Hà Nội); Vang bóng một thời của Nguyễn Thái Thăng (Hà Nội); Thế trận Bạch Đằng của Lê Văn Thìn (Hà Nội); Báo động của Trần Quang Thái (Hà Nội); Hà Nội, Mùa đông năm 1946 của Lê Đức Biết (Hà Nội); Tình quân dân của Mai Xuân Chung (Hà Nội); Vào Hạ của Mai Xuân Oanh (Hà Nội).

 

ĐẶNG HIỆP (Hà Nội) – Hà Nội vào Hạ. 2018. Sơn dầu. 80x110cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

LÊ ĐỨC BIẾT (Hà Nội) – Hà Nội, mùa đông năm 1946. 2018. Acrylic. 180x130cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

LÊ VĂN THÌN (Hà Nội) – Thế trận Bạch Đằng. 2018. Sơn mài. 120x160cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN THÁI THĂNG (Hà Nội) – Vang bóng một thời 2018. Sơn dầu. 176x198cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

MAI XUÂN OANH (Hà Nội) – Vào hạ. 2018. Lụa. 86x86cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

TRẦN QUANG THÁI (Hà Nội) – Báo động. 2018. Sơn dầu. 120x150cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018

 

MAI XUÂN CHUNG (Hà Nội) – Tình quân dân. 2018. Acrylic. 120x140cm. Giải Khuyến khích Hội họa Khu vực I – Hà Nội 2018