Giải thưởng Triển lãm khu vực I Hà Nội ngành Đồ họa – Điêu khắc – Mỹ thuật Ứng dụng lần thứ 23 năm 2018

 

Từ ngày 06/08 đến ngày 16/08/2018, tại nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật khu vực I – Hà Nội ngành Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật Ứng dụng lần thứ 23 năm 2018.

Triển lãm trưng bày 124 tác phẩm của 112 tác giả của cả ba ngành Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật Ứng dụng.

 

NGÀNH ĐỒ HỌA

Ngành đồ họa có 55 tác phẩm của 51 tác giả trong đó 38 tác phẩm của 34 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 17 tác phẩm của 17 tác giả chưa là hội viên. Hội đồng chấm giải ngành Đồ hoạ đã xét tặng 06 Giải: Không có Giải A; 01 Giải B, 02 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

Giải B: Đôi mắt của Nguyễn Mỹ Ngọc (Hà Nội). Giải C: Tháng Ba Tây Nguyên của Cao Trọng Thiềm và Bộ tranh minh họa của Nguyễn Văn Đức (Hà Nội). Giải Khuyến khích: Nơi cuộc sống bình yên của Nguyễn Đăng Phú (Hà Nội); Bảo vật của Trần Thị Cải (Hà Nội); Không 2 của Nguyễn Khắc Hân (Hà Nội) và Canh giữ biển đảo của Nguyễn Duy Quốc Tuấn (Hà Nội).

 

NGUYỄN MỸ NGỌC (Hà Nội) – Đôi mắt. 2018. In độc bản. 60x80cm. Giải B Khu vực I – Hà Nội 2018

 

CAO TRỌNG THIỀM (Hà Nội) – Tháng ba Tây Nguyên. 2017. Khắc gỗ. 46x64cm. Giải C Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN VĂN ĐỨC (Hà Nội) – Bộ tranh minh họa. 2018. Minh họa. 80x110cm. Giải C Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN DUY QUỐC TUẤN (Hà Nội) – Canh giữ biển đảo. 2018 Collagrap. 30x40cm. Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN KHẮC HÂN (Hà Nội) – Không 2. Drypoin. 30x45cm Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

TRẦN THỊ CẢI (Hà Nội) – Nơi cuộc sống bình yên. Khắc gỗ. 60x50cm Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

NGÀNH ĐIÊU KHẮC

Ngành điêu khắc có 29 tác phẩm điêu khắc của 27  tác giả trong đó 21 tác phẩm của 19 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 8 tác phẩm của 8 tác giả chưa là hội viên (01 tác phẩm của hội viên không gửi).  Hội đồng chấm giải ngành Điêu khắc đã xét tặng 05 Giải: 01 Giải A; 01 Giải B; 01 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

Giải A: Môi trường đô thị của Trần Văn An (Hà Nội). Giải B: Quả Tháng Năm của Lê Anh Vũ (Hà Nội). Giải C: Tháp của  Lê Thị Hiền (Hà Nội). Giải Khuyến khích: Mưa nặng hạt của Vũ Bình Minh (Hà Nội) và Mùa nước đổ của Vũ Bạch Hoa (Hà Nội).

 

TRẦN VĂN AN (Hà Nội) – Môi trường đô thị. 2018. Sắt hàn. 200 x 95 x45cm Giải A Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

LÊ ANH VŨ (Hà Nội) – Quả tháng năm. 2018. Nhôm, gỗ, đồng. 120x50x50cm Giải B Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

LÊ THỊ HIỀN (Hà Nội) – Tháp. 2018. Gỗ sơn. 25x25x126cm. Giải C Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

VŨ BÌNH MINH (Hà Nội) – Mưa nặng hạt.  Sắt hàn. 35x25x120cm. Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

VŨ BẠCH HOA (Hà Nội) – Mùa nước đổ. Gò. 100x100cm. Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Ngành Mỹ thuật Ứng dụng có 40 tác phẩm của 34 tác giả trong đó 26 tác phẩm của 20 tác giả là hội viên và 14 tác phẩm của 14 tác giả chưa hội viên. Hội đồng chấm giải ngành Mỹ thuật Ứng dụng đã xét tặng 06 Giải: Không có Giải A, 01 Giải B,  02 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

Giải B: Nhịp điệu của Trần Thị Thu Hồng (Hà Nội). Giải C: Thiếu nữ của Lê Ngọc Hân (Hà Nội); Bản sắc Việt của Nguyễn Vọng Hương (Hà Nội). Giải Khuyến khích: Giấc mơ trưa của Hồ Nam (Hà Nội); Số phận của Phan Thanh Sơn (Hà Nội) và Gia đình sên của Nguyễn Tấn Phát (Hà Nội).

TRẦN THỊ THU HỒNG (Hà Nội) – Nhịp điệu. 2018. Tổng hợp. Giải B Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

LÊ NGỌC HÂN (Hà Nội) – Thiếu nữ. 2018. Gốm. 40x40cm. Giải C Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

NGUYỄN VỌNG HƯƠNG (Hà Nội) – Bản sắc Việt. 2018. Tổng hợp. 110x150cm. Giải C Khu vực I – Hà Nội 2018

 

 

PHAN THANH SƠN (Hà Nội) – Số phận. 2018. Sành trắng men màu. H=50cm. Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

HỒ NAM (Hà Nội) – Giấc mơ trưa . Gốm. H=70cm. Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018

 

NGUYỄN TẤN PHÁT (Hà Nội)  – Gia đình sên. 2018. Sơn mài. 150x60x40cm.  Giải Khuyến khích Khu vực I – Hà Nội 2018