GIẢI THƯỞNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2021

– GIẢI NHẤT: Tác giả: NGUYỄN XUÂN LỤC (Hà Nội). Tác phẩm: Ma trận. Chất liệu: Sơn mài. Kích thước: 100 x 100 cm
– GIẢI NHÌ: Tác giả: HỒ VĂN HƯNG (TP.HCM). Tác phẩm: Miền quê lao xao. Chất liệu: Màu nước. Kích thước: 150 x 200 cm
– GIẢI BA: Tác giả: NGUYỄN VĂN CHUNG (Gia Lai). Tác phẩm: Ngóng …!. Chất liệu: Khắc gỗ. Kích thước: 122 x 122 cm
NGUYỄN XUÂN LỤC (Hà Nội) – Ma trận. Sơn mài. 100 x 100 cm. 2021. Giải Nhất

 

HỒ VĂN HƯNG (TP.HCM) – Miền quê lao xao. Màu nước. 150 x 200 cm. 2021. Giải Nhì

 

NGUYỄN VĂN CHUNG (Gia Lai) – Ngóng …!. Khắc gỗ. 122 x 122 cm. 2021. Giải Ba