Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2018

 

NHÓM CÁC TÁC GIẢ – 70 năm Mỹ thuật Việt Nam 2017. Sách. 383 trang. Giải Nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2018

 

VŨ THANH NGHỊ (Hà Nội) – Công nghiệp bò 2018. Sơn dầu. 148x148cm. Giải Nhì Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2018

 

HOÀNG ANH CHIẾN (Tuyên Quang) – Bố ơi mình đi đâu thế 2018. Sơn dầu. 120x180cm. Giải Ba Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2018

 

DƯƠNG VĂN CHUNG (Thái Nguyên) – Hương rừng 2018. Lụa. 85x153cm. Giải Ba Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2018

 

NGUYỄN LƯU (Vĩnh Phúc) – Đêm vùng cao 2018. Gỗ. H=80cm. Giải Ba Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2018