Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

Từ ngày 15 đến ngày 17/12,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, khách mời. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Nguyễn Thế Kỷ – Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã đến dự.
Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Mỹ thuật Việt Nam đã luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đánh giá cao, mỹ thuật đã góp phần quan trọng xây dựng đời sống tinh thần và môi trường thẩm mỹ của xã hội. Sống và làm việc trong môi trường thẩm mỹ tốt đẹp, lành mạnh, hướng thiện sẽ hình thành lối sống, lối ứng xử văn hóa, nghĩa tình, tích cực và nhân văn của con người. Công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đòi hỏi các họa sỹ, nhà điêu khắc phải bám sát đời sống đương đại, những vấn đề của xã hội, chuyển biến lớn lao của đất nước để sáng tạo những tác phẩm, công trình mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao, nội dung tư tưởng sâu sắc, hình thức thể hiện vừa dân tộc vừa hiện đại, xứng đáng với tầm vóc sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Đại hội lần này cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để đánh giá, phân tích sâu sắc các mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót nhiệm kỳ qua, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Hội cũng cần phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm nghệ sỹ, trách nhiệm công dân của mỗi hội viên để phát triển nền mỹ thuật Việt Nam lên tầm cao mới, dân tộc, hiện đại, khoa học, nhân văn; từng bước khẳng định vị thế của mỹ thuật Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Toàn cảnh Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Do đó, trong thời gian tới, Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho hội viên sáng tác nhiều tác phẩm, công trình có tầm tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng sáng tác cho hội viên và toàn xã hội hiểu rõ các giá trị của mỹ thuật. Các hội viên cần phát huy giá trị di sản mỹ thuật truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa mỹ thuật thế giới, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật mới, có giá trị; chú ý đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật thủ công truyền thống lẫn Design hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nền mỹ thuật nước nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng mong muốn Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho hội viên, để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế là một nghệ sỹ – chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước…

Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm hoạt động nhiệm kỳ VIII (2014 -2019), với chức năng nhiệm vụ là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có nhiều hoạt động trong việc tập hợp các nghệ sỹ tạo hình trong cả nước để xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội đã làm tốt công tác tư tưởng, định hướng sáng tác cho hội viên là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Các tác phẩm đều hướng đến các giá trị nhân văn, hướng thiện, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm của nhiệm kỳ VIII, Hội đã tổ chức 76 đoàn với 820 hội viên tham gia đi thực tế trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng… Hội tham gia tổ chức trên 100 trại sáng tác cho hơn 1.000 hội viên tham gia; tổ chức 265 triển lãm với hơn 20.000 tác phẩm của hơn 11.000 tác giả; hỗ trợ sáng tác cho 992 lượt hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ sáng tác cho tác phẩm mới, hỗ trợ in sách lý luận phê bình mỹ thuật, hỗ trợ tổ chức triển lãm…

Hàng năm, Hội cũng đã tổ chức trao giải thưởng tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng tốt, hướng thiện, nhân văn… Trong nhiệm kỳ khóa VIII, Hội đã xét tặng 472 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm mỹ thuật giá trị, bổ sung thêm 335 tác phẩm vào bộ sưu tập mỹ thuật Việt Nam, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lễ kỷ niệm…

Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa IX, thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và bầu Ban chấp hành Hội và Ban kiểm tra Trung ương Hội. gồm 11 người. Ban chấp hành bao gồm họa sĩ Lương Xuân Đoàn, họa sĩ Vi Kiến Thành, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, họa sĩ Đào Quốc Huy, họa sĩ Lê Xuân Chiểu, họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương, nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, họa sĩ Đặng Thị Bích Ngân và họa sĩ Siu Quý. Trong đó họa sỹ Lương Xuân Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; họa sỹ Vi Kiến Thành và nhà phê bình mỹ thuật Mai Ngọc Oanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Kiểm tra Trung ương Hội bao gồm nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh làm Trưởng ban, họa sĩ Lê Xuân Chiểu và họa sĩ Ngân Chài làm Phó ban, cùng 2 Ủy viên là họa sĩ Lê Đức Biết và Hồ Minh Quân.

Một vài hình ảnh tại Đại hội: 

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX

 

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

Ban Kiểm tra Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

Chủ tịch Lương Xuân Đoàn tặng bằng khen và hoa cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019 không tham gia nhiệm kỳ mới

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Lương Xuân Đoàn tặng hoa cho các họa sĩ lão thành tham dự Đại hội lần thứ IX

P.V