Bùi Xuân Phái – Chân dung họa sĩ Nguyễn Dung

 

BÙI XUÂN PHÁI (1920-1988) – Chân dung họa sĩ Nguyễn Dung,1973, Chì than trên giấy, 60x45cm   Sưu tập Nguyễn Minh, Hà Nội

 

Một số họa sĩ hiện đại, đặc biệt như Matisse, đã coi vẽ hình như một hoạt động sáng tạo tác phẩm. Ở đây, quy mô vẽ cũng là một yếu tố quan trọng, nó có thể nhỏ, vừa, mà cũng có thể rất lớn.

Xu hướng vẽ hình này cũng có ở Bùi Xuân Phái, tuy không nhiều, nhưng thường đạt hiệu quả tốt. Nét của ông vững vàng, mạch lạc, chuyển động khéo léo, tỏ rõ một cách nhìn sắc sảo về cấu trúc, gợi cho người xem liên tưởng đến hình vẽ một nét (đơn tuyến bình đồ), một lối vẽ thiên về trí tuệ.

“Từ giờ chỉ chơi nét thôi!” – là một “khẩu hiệu” của Bùi Xuân Phái. Cùng các họa sĩ Việt Nam khác như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tiến Chung, Lưu Công Nhân –  Bùi Xuân Phái quả thực là một họa sĩ có nét vẽ đẹp bậc nhất.

F.A.M.