Bộ sưu tập tranh – Collection Tạp chí Mỹ thuật tháng 7-8 năm 2019

 

PHẠM VIẾT SONG (1917 – 2005) –  Đền Cổ Loa. 1994. Sơn dầu. 60x80cm Sưu tập tư nhân

 

 

DƯƠNG BÍCH LIÊN (1924 – 1988) – Chân dung cô Lan. 1974. Phấn màu. 50x34cm. Sưu tập Nguyễn Minh, Hà Nội

 

 

MAI LONG (1930) – Tĩnh vật hoa. 2017. Lụa. 80x60cm Sưu tập tư nhân, Hà Nội