Lịch khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 24 năm 2019