Bộ sưu tập – Collection Tạp chí Mỹ thuật tháng 5-6 năm 2019:

 

MAI TRUNG THỨ (1906 – 1980)-  Hai thiếu nữ xinh đẹp.  Năm sáng tác: 1942. Chất liệu: Lụa.  Kích thước: 105x84cm.    Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật Quang San, Thành phố Hồ Chí Minh

 

LÊ PHỔ (1907 – 2001) – Mẹ và con. Năm sáng tác: 1938. Chất liệu: Lụa.  Kích thước: 100x77cm.    Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật Quang San, Thành phố Hồ Chí Minh

 

MINH MỸ (1923) –  Bà Chúa Thượng Ngàn. Năm sáng tác: Khoảng 1980.  Chất liệu: Lụa.  Kích thước: 56,5×71,5cm.  Sưu tập tư nhân, Hà Nội
TRẦN ĐÔNG LƯƠNG (1925 – 1993) – Thiếu nữ. Năm sáng tác: 1980. Chất liệu: Lụa.  Kích thước: 105x75cm.    Sưu tập Nguyễn Xuân Cường, Hà Nội

 

MAI LONG (1930) – Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long. Năm sáng tác: 1992. Chất liệu: Lụa.  Kích thước: 97×79,5cm.  Sưu tập Nguyễn Phi Hùng, Hà Nội